Điều khoản Đại lý

Điều khoản dịch vụ của Đại lý


Hợp đồng

Bằng cách đăng ký làm Chi nhánh của WIC Reset Utility – Việt Nam (trực tuyến), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây.

WIC Reset Utility – Việt Nam có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ tính năng mới nào làm tăng thêm hoặc nâng cao Chương trình hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Chương trình sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Vi phạm bất kỳ điều khoản nào dưới đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị tịch thu bất kỳ khoản thanh toán hoa hồng liên kết nào còn tồn tại trong quá trình vi phạm.

Điều khoản tài khoản

 • Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để tham gia Chương trình này.
 • Bạn phải sống ở Việt Nam hoặc có người sống ở Việt  để trở thành một Chi nhánh.
 • Bạn phải là một con người. Các tài khoản được đăng ký bởi các robot hoặc spam sẽ không được phép.
 • Bạn phải cung cấp họ và tên đầy đủ hợp pháp của mình, địa chỉ email, số điện thoại hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quy trình đăng ký.
 • Đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một thông tin đăng nhập bị chia sẻ gian lận sẽ bị khóa tài khoản.
 • Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn. WIC Reset Utility – Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung được đăng và hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.
 • Bạn chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất.
 • Bạn không được sử dụng Link kiếm tiền cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình.
 • Bạn không được sử dụng Link kiếm tiền trên WIC Reset Utility – Việt Nam spam trên các diễn đàn, facebook, hoặc các hình thức spam khác!

Liên kết / hình ảnh trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc thông tin liên lạc khác

Khi bạn đã đăng ký Chương trình liên kết, bạn sẽ được chỉ định một Mã liên kết duy nhất. Bạn được phép đặt liên kết, biểu ngữ hoặc hình ảnh khác mà chúng tôi cung cấp với Mã liên kết của bạn trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc trong các giao tiếp khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn, kiểu liên kết và tác phẩm nghệ thuật đồ họa để sử dụng trong liên kết với WIC Reset Utility – Việt Nam. Chúng tôi có thể thay đổi thiết kế của tác phẩm nghệ thuật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi kích thước của hình ảnh mà không cần thông báo chính xác.

Để cho phép theo dõi, báo cáo và tích lũy kiếm tiền giới thiệu chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các định dạng liên kết đặc biệt được sử dụng trong tất cả các liên kết giữa trang web của bạn và  WIC Reset Utility – Việt Nam. Bạn phải đảm bảo rằng mỗi liên kết giữa trang web của bạn và  WIC Reset Utility – Việt Nam sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt đó. Liên kết đến WIC Reset Utility – Việt Nam được đặt trên trang web của bạn theo Thỏa thuận này và sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt như vậy được gọi là Liên kết đặc biệt. Bạn sẽ chỉ kiếm tiền giới thiệu đối với việc bán hàng trên  WIC Reset Utility – Việt Nam sản phẩm được mua trực tiếp thông qua các Liên kết đặc biệt; chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thất bại nào của bạn hoặc người mà bạn giới thiệu sử dụng Liên kết đặc biệt hoặc nhập sai Mã liên kết của bạn, bao gồm cả mức độ thất bại đó có thể dẫn đến việc giảm số tiền mà bạn phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này.

Liên kết liên kết phải trỏ đến trang của sản phẩm đang được quảng bá.

Hoa hồng và phương thức thanh toán

Để việc bán sản phẩm đủ kiều kiện kiếm hoa hồng, khách hàng bạn giới thiệu phải vào bằng liên kết đặc biệt mà chúng tôi cung cấp cho bạn đến https://reset.dangthien.com và hoàn tất đơn đặt hàng cho sản phẩm trong thời gian phiên hoạt động. Trường hợp khách hàng chưa mua hàng thông tin phiên sẽ được lưu trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt phiên.

Chúng tôi sẽ chỉ trả tiền hoa hồng trên các liên kết được hệ thống của chúng tôi tự động theo dõi và báo cáo. Chúng tôi sẽ không trả tiền hoa hồng nếu ai đó nói rằng họ đã mua hoặc ai đó nói rằng họ đã nhập mã giới thiệu nếu hệ thống của chúng tôi không theo dõi. Chúng tôi chỉ có thể trả hoa hồng cho doanh nghiệp được tạo thông qua các liên kết đặc biệt được định dạng chính xác được hệ thống của chúng tôi tự động theo dõi.

Chúng tôi có quyền đình chỉ tài khoản và không thanh toán hoa hồng kiếm được thông qua các phương thức tiếp thị hoặc bán hàng gian lận, bất hợp pháp hoặc thổi phồng giá trị sản phẩm, lừa đảo, spam kêu gọi mua hàng.

Thanh toán tự động chỉ bắt đầu khi bạn kiếm được hơn 100.000đ thu nhập từ liên kết. Nếu tài khoản liên kết của bạn không bao giờ vượt qua ngưỡng 100.000đ, hoa hồng của bạn sẽ được xem xét để thanh toán vào cuối tháng thứ 2.

Lịch trình thanh toán

Miễn là thu nhập liên kết hiện tại của bạn trên 100.000đ, bạn sẽ được trả tiền mỗi tháng. Nếu bạn chưa kiếm được 100.000đ kể từ lần thanh toán cuối cùng của mình, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn vào tháng tiếp theo sau khi bạn vượt qua ngưỡng.

Hình thức thanh toán: Chúng tôi có 2 lựa chọn thanh toán: Chuyển khoản và tiền mặt.

 • Chuyển khoản áp dụng trên 100.000đ (miễn cước)
 • Nhận tiền mặt: Áp dụng trên 1.000.000đ (nhận tại nhà)

Tự nhận mình là WIC Reset Utility – Việt Nam

Bạn không được phát hành bất kỳ thông báo nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc sự tham gia của bạn vào Chương trình; hành động đó có thể dẫn đến việc bạn chấm dứt khỏi Chương trình. Ngoài ra, bạn không được trình bày sai hoặc tô điểm mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn, nói rằng bạn phát triển các sản phẩm của chúng tôi, nói rằng bạn là một phần của WIC Reset Utility – Việt Nam hoặc thể hiện hoặc ngụ ý bất kỳ mối quan hệ hoặc liên kết nào giữa chúng tôi và bạn hoặc bất kỳ người hoặc tổ chức khác trừ khi được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng (bao gồm bằng cách bày tỏ hoặc ngụ ý rằng chúng tôi hỗ trợ, tài trợ, chứng thực hoặc đóng góp tiền cho bất kỳ tổ chức từ thiện hoặc lý do nào khác).

Bạn không thể mua sản phẩm thông qua các liên kết liên kết của bạn để sử dụng riêng của bạn. Việc mua như vậy có thể dẫn đến (theo quyết định riêng của chúng tôi) trong việc khấu trừ phí giới thiệu và / hoặc chấm dứt Thỏa thuận này.

Định nghĩa khách hàng

Khách hàng mua sản phẩm thông qua Chương trình này sẽ được coi là khách hàng của chúng tôi. Theo đó, tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình vận hành của chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng, dịch vụ khách hàng và bán sản phẩm sẽ được áp dụng cho những khách hàng đó. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách và quy trình vận hành bất cứ lúc nào. Ví dụ: chúng tôi sẽ xác định giá sẽ được tính cho các sản phẩm được bán theo Chương trình này theo chính sách giá của chúng tôi. Giá sản phẩm và tính sẵn có có thể thay đổi theo thời gian. Vì thay đổi giá có thể ảnh hưởng đến Sản phẩm mà bạn đã liệt kê trên trang web của mình, bạn không nên hiển thị giá sản phẩm trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để trình bày thông tin chính xác, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính sẵn có hoặc giá của bất kỳ sản phẩm cụ thể nào.

Trách nhiệm của bạn

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web của mình và cho tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về:

– Hoạt động kỹ thuật của trang web của bạn và tất cả các thiết bị liên quan

– Đảm bảo hiển thị các Liên kết đặc biệt trên trang web của bạn không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hạn chế hoặc yêu cầu nào được đặt ra cho bạn bởi bên thứ ba lưu trữ của bạn trang web)

– Tính chính xác, trung thực và tính phù hợp của các tài liệu được đăng trên trang web của bạn (bao gồm, trong số những thứ khác, tất cả các tài liệu liên quan đến Sản phẩm và bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào hoặc liên kết với Liên kết đặc biệt)

– Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm, ví dụ: bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác)

– Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không bị bôi nhọ hoặc bất hợp pháp

– Đảm bảo rằng trang web của bạn tiết lộ chính xác và đầy đủ, thông qua chính sách bảo mật hoặc cách khác, cách bạn thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ dữ liệu được thu thập từ khách truy cập, bao gồm, ở đâu áp dụng, các bên thứ ba (bao gồm nhà quảng cáo) có thể phân phát nội dung và / hoặc quảng cáo và thu thập thông tin trực tiếp từ khách truy cập và có thể đặt hoặc nhận cookie trên trình duyệt của khách truy cập.

Tuân thủ pháp luật

Với điều kiện bạn tham gia Chương trình, bạn đồng ý rằng trong khi bạn là người tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh, quy tắc, quy định, lệnh, giấy phép, phán quyết, quyết định hoặc các yêu cầu khác của bất kỳ cơ quan chính phủ nào có quyền tài phán đối với bạn, cho dù các luật đó, v.v … hiện đang có hiệu lực hoặc sau đó có hiệu lực trong thời gian bạn là người tham gia Chương trình. Không giới hạn nghĩa vụ nêu trên, bạn đồng ý rằng với điều kiện bạn tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành chi phối email tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn, Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 và tất cả luật chống thư rác khác.

Thời hạn của Thỏa thuận và Chương trình

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký Chương trình của bạn và sẽ kết thúc khi bị một trong hai bên chấm dứt. Bạn hoặc chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt. Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng và xóa khỏi trang web của mình, tất cả các liên kết đến https://reset.dangthien.com và tất cả các nhãn hiệu, trang phục thương mại và logo của chúng tôi và tất cả các tài liệu khác được cung cấp bởi hoặc nhân danh chúng tôi cho bạn theo đây hoặc liên quan đến Chương trình. WIC Reset Utility – Việt Nam có quyền kết thúc Chương trình bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt chương trình, WIC Reset Utility – Việt Namsẽ trả bất kỳ khoản thu nhập chưa thanh toán nào tích lũy trên 100.000đ .

Chấm dứt

WIC Reset Utility – Việt Nam theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của Chương trình, hoặc bất kỳ tiện ích nào khác của WIC Reset Utility – Việt Nam, vì bất kỳ lý do nào thời gian. Việc chấm dứt Dịch vụ này sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập vào Tài khoản của bạn, và bị tịch thu và từ bỏ tất cả các khoản hoa hồng tiềm năng hoặc phải trả trong Tài khoản của bạn nếu chúng kiếm được thông qua lừa đảo, bất hợp pháp hoặc quá thổi phồng, bán hàng nghi ngờ hoặc phương pháp tiếp thị. WIC Reset Utility – Việt Nam có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Mối quan hệ của các bên

Bạn và chúng tôi là nhà thầu độc lập và không có gì trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc mối quan hệ việc làm giữa các bên. Bạn sẽ không có thẩm quyền để thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc đại diện nào thay mặt chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, cho dù trên trang web của bạn hay nói cách khác, điều đó hợp lý sẽ mâu thuẫn với bất cứ điều gì trong Phần này.

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Chương trình, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Hơn nữa, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này và Chương trình sẽ không vượt quá tổng phí giới thiệu đã trả hoặc phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này.

Khước từ

Chúng tôi không bảo đảm hoặc ngụ ý rõ ràng hoặc ngụ ý đối với Chương trình hoặc bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua Chương trình (bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm về thể dục, thương mại, không vi phạm hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh trong quá trình thực hiện, giao dịch, hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của WIC Reset Utility – Việt Nam sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ gián đoạn hoặc lỗi nào.

Điều tra độc lập

BẠN CHẤP NHẬN ĐĂNG KÝ BẠN ĐÃ ĐỌC HỢP ĐỒNG NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. BẠN HIỂU RATNG R WENG CHÚNG TÔI CÓ THỂ BẤT K TIME LÚC NÀO BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ ĐỘC QUYỀN TUYỆT VỜI CỦA VIỆC THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT K REP ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM NÀO, HOẶC TUYÊN BỐ KHÁC SAU KHI THIẾT LẬP TRONG HỢP ĐỒNG NÀY.

Trọng tài

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này (bao gồm mọi vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc ở đây), mọi giao dịch hoặc hoạt động theo Thỏa thuận này hoặc mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi sẽ được gửi tới trọng tài bí mật, ngoại trừ, trong phạm vi bạn bằng bất kỳ cách nào đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, chúng tôi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc giảm nhẹ thích hợp khác tại bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào (và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm không độc quyền tại các tòa án đó) hoặc bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào khác . Trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được tiến hành theo các quy tắc sau đó được áp dụng bởi Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Phán quyết của trọng tài sẽ có giá trị ràng buộc và có thể được đưa ra như một bản án tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép,

Điều khoản khác

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Hoa Kỳ, mà không cần tham khảo các quy tắc điều chỉnh sự lựa chọn luật pháp. Bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận này, bằng hoạt động của pháp luật hoặc theo cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Theo hạn chế đó, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc, mang lại lợi ích và có thể được thi hành đối với các bên và những người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ. Việc chúng tôi không thực thi nghiêm túc việc bạn thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành quyền từ bỏ quyền của chúng tôi sau đó thực thi điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này.

Việc WIC Reset Utility – Việt Nam thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản dịch vụ sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Điều khoản dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và WIC Reset Utility – Việt Nam và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và WIC Reset Utility – Việt Nam (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).


Đăng ký nhận liên kết

Đăng nhập


Tôi cần trợ giúp?

Đặt bất cứ câu hỏi nào dưới đây!