Hướng dẫn kiểm tra tràn bộ đếm máy in bằng Wic Reset

Nó rất đơn giản

Tải xuống phiên bản WIC Reset Utility mới nhất.

Kết nối máy in với máy tính bằng cáp USB thích hợp.

Ngắt kết nối tất cả các thiết bị USB khác.

Chạy phần mềm WIC.

Nhấp vào nút Read Waste Counters .

Nếu thậm chí một Bộ đếm mực thải còn hơn 100% – điều đó có nghĩa là nó bị tràn và Bạn reset lại.

Vui lòng xem video hướng dẫn Cách kiểm tra các giá trị hiện tại của Waste Ink Counters.

>> Mua key reset tại đây

 

 

 

 

Trả lời