Phần mềm Reset Máy in Epson L380 Miễn Phí

Hướng dẫn Reset Máy in Epson L380 Miễn Phí

  1. Bật máy in và kết nối cáp USB
  2. Download Resetter Epson L380
  3. Open AdjProg.exe – Accept
  4. Particular adjustment mode
  5. Waste ink pad counter – OK
  6. Give check box Main Pad Counter
  7. Click Initialization – OK
  8. Tắt máy in và khởi động lại máy in – OK.
  9. Nhấn vào Finish và thoát khỏi phần mềm.

Hình ảnh demo:

Link tải về:

Chúc bạn thành công!

Hướng dẫn khắc phục sự cố khi sử dụng Adjustment Program reset Epson L380

CRC checksum error

Sự cố

Khi mở Adjprog.exe hiển thị thông báo “CRC checksum error

Giải pháp

1. Xóa thư mục Epson L380

2. Sau đó giải nén Epson L380.rar một lần nữa

3. Mở Thay đổi cài đặt ngày và giờ trên máy tính

4. Thay đổi ngày thành ngày 01 tháng 8 năm 2017 – OK – OK

5. > 1. Mở Adjprog.exe và hiển thị các cửa sổ Khóa đăng ký.

>>> 2. Mở Keygen.exe

>>> 3. Sao chép LicenseID

>>> 4. Nhập tên và LicenseID

>>> 5. Bấm New Key

>>> 6. Sao chép Activation key

>>> 7. Dán vào khung Registration Key

>>> 8. OK

6. Nhấp CHỌN – Tên model: L380 – OK

Video hướng dẫn:

Xem thêm:

Chia sẻ bởi: http://consultancomputeraplus.blogspot.com/2018/06/how-to-reset-epson-l380.html

 

Trả lời