Firmware WIC Reset Utility

(1 đánh giá của khách hàng)

500.000VND

Đã bán: 43
Mua ngay Thanh toán online, nhận key liền tay

Nhập mã giảm giá FIRMWARE50 để được giảm 50.000 VND MIỄN PHÍ

Bạn cần một FIRMWARE KEY để thay đổi FIRMWARE máy in.

WIC Reset Utility được sử dụng để thay đổi FIRMWARE của máy in trong các trường hợp sau:

1. Thay đổi thành Firmware Chipless – điều đó có nghĩa là máy in sẽ không cần IC Chips trên hộp mực. Mức mực sẽ được đông lạnh đến 100% mãi mãi.
2. Chương trình cơ sở hạ cấp – điều này là bắt buộc khi hộp mực NON ORIGINAL KHÔNG được máy in nhận ra. Điều này là do phần mềm máy in đã được cập nhật từ máy chủ Epson lên phần sụn mới nhất trong đó không được sử dụng hộp mực gốc. Trong trường hợp này, bạn phải hạ cấp firmware trở lại cũ.

Các model hỗ trợ Chipless Firmware:

– WorkForce

 • WF-2650, WF-2651
 • WF-2750, WF-2751
 • WF-3540, WF-3541
 • WF-3620, WF-3621
 • WF-3640, WF-3641
 • WF-4630
 • WF-4640
 • WF-5110
 • WF-5190, WF-5191
 • WF-5620
 • WF-6090/6093
 • WF-7110/7111
 • WF-7610/7611
 • WF-7620/7621
 • WF-8010

– SureColor

 • SC-P400, SC-P407, SC-P408, PX7V2
 • SC-P600, SC-P607, SC-P608, PX5V2
 • PX-M5040F
 • PX-M5041F
 • PX-M741F
 • PX-S840
 • XP-243, XP-245, XP-247
 • XP-330
 • XP-342, XP-343, XP-345
 • XP-600, XP-601, XP-605

Firmware can be changed (Đổi Firmware)

Nhấn Ctrl + G hoặc Ctrl + F để tìm model máy in của bạn

 1. Artisan 1430
 2. Artisan 700
 3. Artisan 720
 4. Artisan 725
 5. Artisan 730
 6. Artisan 800
 7. Artisan 810
 8. Artisan 830
 9. Artisan 835
 10. Artisan 837
 11. BX305FW
 12. BX305FW+
 13. BX320FW
 14. BX535WD
 15. BX600FW
 16. BX620FWD
 17. BX625FWD
 18. BX630FW
 19. BX635FWD
 20. BX925FWD
 21. BX935FWD
 22. EP-10VA
 23. EP-306
 24. EP-30VA
 25. EP-4004
 26. EP-703A
 27. EP-704A
 28. EP-705A
 29. EP-706A
 30. EP-707A
 31. EP-708A
 32. EP-709A
 33. EP-774A
 34. EP-775A
 35. EP-776A
 36. EP-777A
 37. EP-803A
 38. EP-804A
 39. EP-805A
 40. EP-806A
 41. EP-807A
 42. EP-808A
 43. EP-810A[X]
 44. EP-879A[X]
 45. EP-880A[X]
 46. EP-903A
 47. EP-903F
 48. EP-904A
 49. EP-904F
 50. EP-905A
 51. EP-905F
 52. EP-906F
 53. EP-907F
 54. EP-976A3
 55. EP-977A3
 56. EP-978A3
 57. EP-979A3
 58. EP-M570T
 59. ET-14000
 60. ET-16500
 61. ET-16600
 62. ET-2500
 63. ET-2550
 64. ET-3600
 65. ET-3700
 66. ET-3750
 67. ET-4500
 68. ET-4550
 69. ET-4750
 70. EW-M5071FT
 71. EW-M660FT
 72. EW-M670FT
 73. EW-M770T
 74. EW-M970A3T
 75. L110
 76. L111
 77. L120
 78. L130
 79. L1300
 80. L1800
 81. L210
 82. L211
 83. L220
 84. L300
 85. L301
 86. L310
 87. L350
 88. L351
 89. L355
 90. L356
 91. L358
 92. L360
 93. L362
 94. L364
 95. L365
 96. L375
 97. L455
 98. L456
 99. L475
 100. L485
 101. L550
 102. L551
 103. L555
 104. L556
 105. L558
 106. L565
 107. L566
 108. L575
 109. L6160
 110. L6161
 111. L6168
 112. L6170
 113. L6171
 114. L6178
 115. L6190
 116. L6191
 117. L6198
 118. L655
 119. L800
 120. L805
 121. L810
 122. L850
 123. M100
 124. M105
 125. M200
 126. M205
 127. ME Office 530
 128. ME Office 560
 129. ME Office 570
 130. ME Office 620
 131. ME Office 700
 132. ME Office 940
 133. ME Office 960
 134. NX200/NX205/SX209
 135. NX230
 136. NX330
 137. NX420
 138. NX430
 139. NX530
 140. NX635
 141. PF-70
 142. PF-71
 143. PF-81
 144. PM-G4500
 145. PX-045A
 146. PX-046A
 147. PX-047A
 148. PX-048A
 149. PX-049A
 150. PX-1200
 151. PX-1600F
 152. PX-1700F
 153. PX-404A
 154. PX-405A
 155. PX-434A
 156. PX-435A
 157. PX-436A
 158. PX-437A
 159. PX-504A
 160. PX-505F
 161. PX-535F
 162. PX-5V
 163. PX-601F
 164. PX-603F
 165. PX-605F
 166. PX660
 167. PX-673F
 168. PX700W
 169. PX720WD
 170. PX730WD
 171. PX-7V
 172. PX800FW
 173. PX810FW
 174. PX820FWD
 175. PX830FWD
 176. PX-B700
 177. PX-B750F
 178. PX-M160T
 179. PX-M5040F
 180. PX-M5041F
 181. PX-M5080F
 182. PX-M5081F
 183. PX-M680F
 184. PX-M7050
 185. PX-M740F
 186. PX-M741F
 187. PX-M840F
 188. PX-S05
 189. PX-S05B
 190. PX-S05W
 191. PX-S160T
 192. PX-S5040
 193. PX-S5080
 194. PX-S7050
 195. PX-S840
 196. Photo 1390
 197. Photo 1400
 198. Photo 1410
 199. Photo 1430
 200. Photo 1500/1530W
 201. R2000
 202. R3000
 203. SC-P400
 204. SC-P407
 205. SC-P408
 206. SC-P600
 207. SC-P607
 208. SC-P608
 209. SC-P800
 210. SC-PX3V
 211. SC-PX5VII
 212. SC-PX7VII
 213. SX200/SX205/SX209
 214. SX230
 215. SX235W
 216. SX420W
 217. SX425W
 218. SX430W
 219. SX435W
 220. SX440W/SX445W
 221. SX535WD
 222. SX600FW
 223. SX620FW
 224. TX200/TX205/TX209
 225. TX230W
 226. TX235
 227. TX235W
 228. TX320F
 229. TX325F
 230. TX420W
 231. TX430W
 232. TX435W
 233. TX525FW
 234. TX600FW
 235. TX620FWD
 236. TX700W
 237. TX720WD
 238. TX730WD
 239. TX800FW
 240. TX810FW
 241. TX820FWD
 242. TX830FWD
 243. WF-100
 244. WF-2510/2511/2518
 245. WF-2520/2521/2528
 246. WF-2530/2531/2538
 247. WF-2532
 248. WF-2540/2541/2548
 249. WF-2630/2631
 250. WF-2650/2651
 251. WF-2660/2661
 252. WF-2750/2751
 253. WF-2760/2761
 254. WF-3520/3521
 255. WF-3530/3531
 256. WF-3540/3541
 257. WF-3620/3621
 258. WF-3640/3641
 259. WF-3720
 260. WF-3723
 261. WF-3725
 262. WF-3730
 263. WF-4630
 264. WF-4640
 265. WF-5110
 266. WF-5113
 267. WF-5190
 268. WF-5191
 269. WF-5620
 270. WF-5621
 271. WF-5623
 272. WF-5690
 273. WF-6090
 274. WF-6093
 275. WF-6530
 276. WF-6590
 277. WF-6593
 278. WF-7010
 279. WF-7011
 280. WF-7012
 281. WF-7015
 282. WF-7018
 283. WF-7110
 284. WF-7111
 285. WF-7210
 286. WF-7211
 287. WF-7510
 288. WF-7511
 289. WF-7515
 290. WF-7520
 291. WF-7521
 292. WF-7525
 293. WF-7610
 294. WF-7611
 295. WF-7620
 296. WF-7621
 297. WF-7710
 298. WF-7715
 299. WF-7720
 300. WF-8010
 301. WF-8090
 302. WF-8093
 303. WF-8510
 304. WF-8590
 305. WF-8593
 306. WF-M1560
 307. WF-R4640
 308. WF-R5690
 309. WorkForce 320/325
 310. WorkForce 435
 311. WorkForce 520/525
 312. WorkForce 545
 313. WorkForce 600
 314. WorkForce 630/635
 315. WorkForce 645
 316. WorkForce 840
 317. WorkForce 845
 318. WP-4010
 319. WP-4011
 320. WP-4015
 321. WP-4020
 322. WP-4022
 323. WP-4023
 324. WP-4025
 325. WP-4511
 326. WP-4515
 327. WP-4520
 328. WP-4521
 329. WP-4525
 330. WP-4530
 331. WP-4531
 332. WP-4532
 333. WP-4533
 334. WP-4535
 335. WP-4540
 336. WP-4545
 337. WP-4590
 338. WP-4592
 339. WP-4595
 340. XP-100
 341. XP-102/103
 342. XP-200
 343. XP-201/204/208
 344. XP-202/203/206
 345. XP-205/207
 346. XP-210
 347. XP-211/214/216
 348. XP-212/213
 349. XP-215/217
 350. XP-220
 351. XP-225
 352. XP-230/231
 353. XP-235
 354. XP-240/241
 355. XP-30/33
 356. XP-300/301
 357. XP-302/303/305/306
 358. XP-310
 359. XP-311
 360. XP-312/313/315
 361. XP-320
 362. XP-322/323/325
 363. XP-332/333/335
 364. XP-340
 365. XP-400/401
 366. XP-402/403/405/406
 367. XP-410
 368. XP-411
 369. XP-412/413/415
 370. XP-420
 371. XP-422/423/425
 372. XP-424
 373. XP-430
 374. XP-431
 375. XP-432/435
 376. XP-434
 377. XP-440/441
 378. XP-442/445
 379. XP-446
 380. XP-510
 381. XP-520
 382. XP-530
 383. XP-55
 384. XP-600/601/605
 385. XP-610/611/615
 386. XP-620/621/625
 387. XP-630/631/635
 388. XP-640/641/645
 389. XP-700
 390. XP-701
 391. XP-702
 392. XP-710
 393. XP-720
 394. XP-721
 395. XP-750
 396. XP-760
 397. XP-800
 398. XP-801
 399. XP-802
 400. XP-810
 401. XP-820
 402. XP-821
 403. XP-830
 404. XP-850
 405. XP-860
 406. XP-900
 407. XP-950
 408. XP-960

Cartridges can be disabled (Hộp mực có thể bị vô hiệu hóa)

Nhấn Ctrl + G hoặc Ctrl + F để tìm model máy in của bạn

 1. PX-M5040F
 2. PX-M5041F
 3. PX-M740F
 4. PX-M741F
 5. PX-M840F
 6. PX-S5040
 7. PX-S7050
 8. PX-S840
 9. SC-P400
 10. SC-P407
 11. SC-P408
 12. SC-P600
 13. SC-P607
 14. SC-P608
 15. SC-PX5VII
 16. SC-PX7VII
 17. WF-2650/2651
 18. WF-2750/2751
 19. WF-3540/3541
 20. WF-3620/3621
 21. WF-3640/3641
 22. WF-4630
 23. WF-4640
 24. WF-5110
 25. WF-5113
 26. WF-5190
 27. WF-5191
 28. WF-5620
 29. WF-5621
 30. WF-5623
 31. WF-6090
 32. WF-6093
 33. WF-7110
 34. WF-7111
 35. WF-7610
 36. WF-7611
 37. WF-7620
 38. WF-7621
 39. WF-8010
 40. XP-243/245/247
 41. XP-330
 42. XP-600/601/605

Firmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings. (Chương trình cơ sở để sửa chế độ khôi phục phải được bật trong cài đặt.)

Nhấn Ctrl + G hoặc Ctrl + F để tìm model máy in của bạn

 1. Artisan 1430
 2. Artisan 730
 3. BX630FW
 4. BX635FWD
 5. EP-4004
 6. EP-807A
 7. EP-978A3
 8. ET-2650
 9. ET-4550
 10. L366
 11. L486
 12. L495
 13. L550
 14. L551
 15. L555
 16. L556
 17. L558
 18. L565
 19. L566
 20. L605
 21. L606
 22. L655
 23. M200
 24. M205
 25. ME Office 570
 26. ME Office 940
 27. NX330
 28. PX-434A
 29. PX-535F
 30. PX730WD
 31. PX-M5040F
 32. PX-M5041F
 33. PX-M680F
 34. PX-M741F
 35. PX-S5080
 36. Photo 1430
 37. Photo 1500/1530W
 38. SC-P400
 39. SC-P407
 40. SC-P408
 41. SC-P600
 42. SC-P607
 43. SC-P608
 44. SC-P800
 45. SC-PX3V
 46. SC-PX5VII
 47. SC-PX7VII
 48. SX430W
 49. SX435W
 50. TX430W
 51. TX730WD
 52. WF-2540/2541/2548
 53. WF-2630/2631
 54. WF-2660/2661
 55. WF-2750/2751
 56. WF-2860
 57. WF-2865
 58. WF-3640/3641
 59. WF-3720
 60. WF-3723
 61. WF-3725
 62. WF-3730
 63. WF-7210
 64. WF-7211
 65. WF-7610
 66. WF-7611
 67. WF-7620
 68. WF-7621
 69. WorkForce 545
 70. WorkForce 645
 71. XP-302/303/305/306
 72. XP-322/323/325
 73. XP-330
 74. XP-332/333/335
 75. XP-342/343/345
 76. XP-410
 77. XP-411
 78. XP-412/413/415
 79. XP-5100
 80. XP-5105
 81. XP-600/601/605
 82. XP-6000
 83. XP-630/631/635
 84. XP-640/641/645
 85. XP-760
 86. XP-830
 87. XP-900
 88. XP-960

Rất hân hạnh được phục vụ bạn!

 

 

 

 

 

 

 

1 đánh giá cho Firmware WIC Reset Utility

 1. Tô Kim Hinh (xác minh chủ tài khoản)

  thanks shop

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.