wic reset key serial

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Canon MX470 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Canon MX470  Vĩnh viễn Full Crack Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Canon MX470 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L120 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L120 Vĩnh viễn Full Crack Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L120 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L310 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L310 Vĩnh viễn Full Crack Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L310 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L805 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L805 Vĩnh viễn Full Crack Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L805 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson EPSON L1300 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L1300 Vĩnh viễn Full Crack Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson EPSON L1300 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L1800 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L1800 Vĩnh viễn Full Crack Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L1800 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L100 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L100 Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L100 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson 1400 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson 1400 Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson 1400 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson T60 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson T60 Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để reset… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson T60 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson 1390 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson 1390 Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson 1390 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-2600 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-2600 Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để reset… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-2600 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-2610 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-2610 Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để reset… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-2610 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-2750 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-2750 Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để reset… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-2750 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Canon G4010 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Canon G4010  Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Canon G4010 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-3600 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-3600 Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để reset… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-3600 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-4550 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-4550 Vĩnh viễn Bước 1. Tải về và cài đặt phần mềm WIC Reset Utility  Bước 2. Mở phần mềm WIC Reset Utility Bước 3. Chọn máy in cần Reset, Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in. Thông số bộ đếm đã quá mức 100% như hình: Bước 4. Click vào Reset waste counters. Bước 5. Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson ET-4550 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Lỗi hạ cấp firmware máy in phun

Vui lòng làm theo mẹo này nếu bạn gặp sự cố khi đặt máy in ở chế độ dịch vụ: 1. Trước khi vào chế độ cập nhật, máy in phải được tắt và cáp nguồn phải được kết nối. 2. Nếu máy in có bảng cảm biến hoặc các nút cảm ứng, bạn chỉ nên cố gắng vào chế độ cập nhật trong một phút sau khi máy in đã tắt bình thường… Đọc tiếp »Lỗi hạ cấp firmware máy in phun

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson XP-342 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Tại đây Bạn có thể xem Video hướng dẫn cách bạn có thể làm cho Epson XP-342 Chipless của bạn. Tất cả những gì bạn cần là sửa đổi phần sụn của máy in bằng tiện ích WIC. Sử dụng Khóa phần sụn để kích hoạt Firmware Chipless và máy in của bạn sẽ không bao giờ yêu cầu bất kỳ hộp mực hoặc chip. Đây là giải pháp 100%… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson XP-342 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Tổng hợp lỗi hiển thị trên màn hình LCD máy in Epson

Nếu bạn thấy mã lỗi trên màn hình LCD, hãy xem các giải pháp tại đây để khắc phục sự cố.  Có thể được sử dụng cho tất cả các máy in có màn hình LCD TX-series, PX-series, XP-series, L-series, v.v. Mã LCD Điều kiện / Giải pháp E-01 Một lỗi máy in nghiêm trọng đã xảy ra. Tắt sản phẩm và sau đó bật lại.  Nếu lỗi vẫn tiếp tục, hãy… Đọc tiếp »Tổng hợp lỗi hiển thị trên màn hình LCD máy in Epson

Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L380 bằng phần mềm WIC Reset Utility

Hướng dẫn tự Reset máy in Epson L380 đời mới bị nháy hai đèn do tràn bộ nhớ như sau: Hướng dẫn sử dụng WIC Reset máy in Epson bị tràn bộ nhớ. 1. Tải xuống phiên bản WIC mới nhất V5.0.16 trở lên (có sẵn cho Windows, MAC OS, Linux). 2. Kết nối máy in bằng USB hoặc WiFi với PC của bạn. Ngắt kết nối tất cả các máy in khác. 3. Chạy phần… Đọc tiếp »Hướng dẫn Reset Counter Máy in Epson L380 bằng phần mềm WIC Reset Utility