Phần mềm Reset Máy in Epson EM-900C Miễn Phí

Hướng dẫn Reset Máy in Epson EM-900C Miễn Phí

  1. Bật máy in và kết nối cáp USB
  2. Download Resetter Epson EM-900C
  3. Cài đặt SSC Service Utility v4.30
  4. Open SSC Service Utility
  5. Open tab Configuration
  6. Printer model: chọn Epson EM-900C
  7. Close SSC Service Utility to minimize
  8. Right click SSC Service Utility in the Taskbar, select Reset counters
  9. Reset all counters – OK
  10. Tắt máy in và khởi động lại máy in – OK.

Hình ảnh demo:

Link tải về:

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Chia sẻ bởi: https://consultancomputeraplus.blogspot.com/2018/03/how-to-reset-epson-em-900c.html

 

Trả lời