Phần mềm Reset Máy in Epson L101 Miễn Phí

Hướng dẫn Reset Máy in Epson L101 Miễn Phí

  1. Open Adjprog.exe
  2. Accept
  3. Open Particular adjustment mode
  4. Waste ink pad counter
  5. OK
  6. Check box: Main Pad Counter, FL Box Counter
  7. click Check
  8. click Initialization
  9. OK and Finish

Hình ảnh demo:

Link tải về:

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Chia sẻ bởi: https://consultancomputeraplus.blogspot.com/2019/01/how-to-use-adjustment-program-epson-l101.html

 

 

 

Trả lời