Tôi có thể sử dụng Key WIC Reset Utility được bao nhiêu lần?

Key reset chỉ dành cho một lần reset thành công.

Sau khi reset thành công, Key sẽ được chuyển sang trạng thái đã được sử dụng và yêu cầu mua Key mới.

Mỗi lần bạn muốn reset Bộ đếm mực thải – Bạn phải sử dụng Key reset mới và chưa được sử dụng.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng của key khi được mua tại RESET.DANGTHIEN.COM  bất cứ lúc nào bạn muốn tại đây.

Hoặc Xem video hướng dẫn Làm thế nào để kiểm tra tình trạng KEY reset máy in?

>> Mua key reet tại đây

 

 

 

 

 

Trả lời