[Video] Hướng dẫn hạ cấp firmware máy in?

Bạn có thể tự mình hạ cấp firmware cho máy in.

Tải xuống tiện ích WIC và xem video hướng dẫn:

>> Mua key reset tại đây

 

2 bình luận trong “[Video] Hướng dẫn hạ cấp firmware máy in?”

Trả lời